Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πελώνη Μαρία: Δ/νσης Έρευνας , Καινοτομίας και  Εκπαίδευσης του Υπ.Α.Α.Τ.
  2. Μπέσης Φάνης: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ.
  3. Πανομήτρος Λεωνίδας:  Προϊστάμενος του Τμήματος Δενδρωδών Καλλιεργειών της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας  του Υπ.Α.Α.Τ.
  4. Δρα Πιτταρά Ειρήνη: Εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ ( ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε).
  5. Μουτάφης Γεώργιος:  Προϊστάμενος της  Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κορινθίας.
  6. Νανόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κορίνθου.
  7. Μπαρλιάς Χρήστος: Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Κορινθίας.