Ανακοίνωση για πώληση Παραγωγής 2021

Το Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας ( Κ.Ι.Ε.Κ ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αγοράσουν τα παρακάτω βιολογικά αγροτικά προϊόντα :
 
Πορτοκάλια  (περίπου 7.000 κιλά) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι  2/ 06 / 2021 στα γραφεία του Ινστιτούτου, στις Κεχριές  Κορινθίας. 
 

Δείτε  ΕΔΩ  την ανακοίνωση του Ινστιτούτου